ΜΑΓΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΕ

Διεύθυνση:
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΟΥΤΥΡΑ 4
Τ.Κ.:
54627
Περιοχή:
Πόλη:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο Σταθερό:
2310511948
Τηλέφωνο Κινητό:
Fax:
2310542821
Email:
maglarasepe@hotmail.com
Web site:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ