Διοίκηση

2014-2017

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’: ΚΛΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’:ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΙΝΩΣ ΜΙΝΩΣ

2011-2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΜΑΤΘΙΛΔΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’: ΚΛΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’:ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΜΙΝΩΣ ΜΙΝΩΣ

2008-2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΜΑΤΘΙΛΔΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’: ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΛΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΑΓΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΟΤΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ