Προωθητικό Μήνυμα της ΠΟΕΒΥ για τους ενεργειακούς υαλοπινακες.